Kontrolný deň v ORA Bratislava

V piatok 11. decembra 2015 sa v priestoroch Oblastného reštaurátorského ateliéru v Bratislave uskutočnil aj za účasti zástupcov Krajského pamiatkového úradu Prešov kontrolný deň s cieľom zhodnotiť doteraz uskutočnené reštaurátorské práce na ikonostase a prestole z dreveného chrámu z Hrabovej Roztoky.

Prvé etapy reštaurovania vzácneho mobiliáru, ktorý je hnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou, boli v uplynulých rokoch financované Ministerstvom kultúry SR a spolufinancované Gréckokatolíckym Arcibiskupským úradom v Prešove. Posledná etapa reštaurovania v objeme 16 265 € je zahrnutá v projekte „Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon“, financovaná z Grantov EHP a spolufinancovaná organizáciami Karpatské drevené cerkvi, n. o. a Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát.

Na kontrolnom dni boli prezentované doteraz zreštaurované časti ikonostasu a mobiliáru (ikony hlavného radu, ikony tretieho radu Apoštolov, prestol, procesiový kríž a truhlica), ale tiež časti mobiliáru pred dokončením (cárske dvere a ikony radu sviatkov). Reštaurátorské práce by mali byť ukončené v decembri 2015, inštalácia ikonostasu v chráme bude až po ukončení rekonštrukčných prác na chráme, ktoré je predpokladané v apríli budúceho roku.