Zachraňujeme kultúrne dedičstvo aj vďaka Vašim 2% dane

V posledných rokoch sa nám podarilo opraviť viaceré pamiatky pozrite si naše video alebo krátky film. Zaujímame sa aj o ich okolie, keďže oddávna predstavuje pamäť tejto krajiny. V roku 2017 sme pomohli dokončiť drevené oplotenie chrámu v Hrabovej Roztoke, zabezpečili sme presun a obnovu pôvodnej chrámovej veže z Kalnej Roztoky, iniciovali sme posúdenie stavu dreveného chrámu v Jalovej. Aj spolu s ďalšími partnerskými organizáciami sme inštalovali tri samostatné výstavy, z ktorých dve sú stále k dispozícii návštevníkom v drevených chrámoch v Šmigovci (výstava diel výtvarníka Milana Špaka „Nyni i prisno“) a Hrabovej Roztoke (výstava „Chlieb duše“ o najvýznamnejších cyrilských pamiatkach v sninskom regióne), keďže tieto sa už/ešte stále nevyužívajú na liturgiu. Tretia výstava „Drevené chrámy Nórska“ bola od augusta 2017 inštalovaná v Humennom a pred letnou turistickou sezónou 2018 bude opätovne sprístupnená v niektorom z nevyužívaných chrámov. Zabezpečili sme tiež reštaurovanie nájdeného vzácneho medailónu ikonostasu v Hrabovej Roztoke, venovali sme sa aj osvetovej činnosti orientovanej predovšetkým na vlastníkov a správcov pamiatok, ale aj predstaviteľov samospráv. Po prvýkrát sme sa zapojili aj do iniciatívy „Dni európskeho kultúrneho dedičstva“, v rámci ktorej sme realizovali komentované prehliadky Cyrilometodské odkazy na Zemplíne a Po stopách rodu Duchnoviča.

Viac informácií nájdete na našom FB alebo v TV reportážach: obnova veže z Kalnej Roztoky, výstava diel „Nyni i prisno“ v Šmigovci, Ostružnické zlomky v Topoli, získavanie inšpirácií v Nórsku pre lepší manažment chrámov, prevencia údržbou

Aj vďaka Vašej pomoci sú obnovené pamiatky opäť zmysluplne využívané, čo pomáha rozprúdiť život v okrajových obciach.

Čo plánujeme tento rok?

– zabezpečiť prípravu dokumentácie pre komplexnú obnovu dreveného chrámu v Jalovej (strecha je v havarijnom stave, hrozí poškodenie najvzácnejšieho a najkomplexnejšieho ikonostasu zo 17. storočia v regióne Snina)

– urobiť počas leta tri remeselné workshopy pre nadobudnutie zručností nevyhnutných pre dlhodobo efektívnu údržbu a starostlivosť o pamiatky (workshop „ručne štiepaný šindeľ“, „kameň“ a „slamená strecha“), v rámci nich opraviť tri vybrané pamätihodnosti

– pokračovať v monitoringu vzácnych liturgických kníh v regióne so zámerom ich reštaurovania

– pokračovať v obnove turistického značenia Cyklistického chodníka ikon (výmena značiek, obnova náterov…)

– riešiť zabezpečenie maximálnej prístupnosti do chrámov

– uskutočniť monitoring stavu drevených chrámov v regiónoch Snina, Sobrance, Bardejov a Svidník

– a ďalšie aktivity, ak máte zaujímavé tipy, dajte nám vedieť na info@karpatskecerkvi.org

Kroky potrebné na poukázanie sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane:

  • ak si zamestnanec, požiadaj svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (do 15. 2. 2018) a o vystavenia tlačiva potvrdenie o zaplateni 2%. Toto tlačivo potom treba spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane doručiť príslušnému daňovému úradu podľa Tvojho bydliska (do 30. 4. 2018). PREDVYPLNENÉ TLAČIVO vyhlásenia za KDC, n.o. je k dispozícii tu: VYHLASENIE-KDC-2017.
  • Daj nám vedieť o sebe, že si náš podporovateľ a zaškrtni políčko súhlasu so zaslaním údajov.
  • Odpracoval si minulý rok aspoň 40 hodín bezplatne ako dobrovoľník? Kontaktuj nás na info@karpatskecerkvi.org aby sme Ti vystavili potvrdenie a budeš nám môcť venovať až 3% dane.ak si právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama (napr. živnostník), uveď do príslušnej kolónky daňového priznania údaje prijímateľa uvedené nižšie.  Podrobný postup sa nachádza tu.

INFORMÁCIE O PRÁVNICKEJ OSOBE/ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Názov/Obchodné meno: Karpatské drevené cerkvi, n. o.

Forma: Nezisková organizácia

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 45739749

Sídlo: Stakčínska 755, 069 01 Snina

Bankové spojenie: SK95 0200 0000 0030 8591 6758

SWIFT: SUBASKBX