Zachraňujeme kultúrne dedičstvo aj vďaka Vašim 2% dane

Tak ako po ostatné roky bol pre nás aj uplynulý rok 2016 plný práce.

Šmigovec sm3 hr2 Obnovená časť drevenej ohrady chrámu v roku 2016 uk1 uk top2

Aj vďaka Vám, Vašim 2% dane, darom a sponzorským príspevkom sme vdýchli život dvom dreveným chrámom v Šmigovci a Hrabovej Roztoke, ktoré boli dlhé desaťročia nevyužívané a spomedzi všetkých drevených chrámov na Slovensku boli v najhoršom technickom stave. Vďaka Vám sme sa pustili aj do obnovy ďalších krajinných prvkov v blízkosti chrámov – opravovali sme zvonicu v Inovciach, drevené ohrady chrámov v Uličskom Krivom a Hrabovej Roztoke, zvonicu v Inovciach… Financovali sme tiež reštaurovanie nájdených medailónov ikonostasu z Hrabovej Roztoky a ošetrenie a konzervovanie najviac poškodených náhrobných kameňov židovského cintorína v Topoli. Pre lepšiu orientáciu turistov sme realizovali dopravné značenie v podobe tzv. hnedých tabúľ, ale rovnako sme robili údržbu jestvujúceho turistického značenia našej cyklotrasy. Niektoré z týchto aktivít boli realizované v rámci projektu “Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon” financovaného z grantov EHP a štátneho rozpočtu SR, ktorý naša organizácia spolufinancovala vo výške 10%. Na spolufinancovanie sme si zobrali pôžičku a veríme, že aj s Vašou pomocou, vďaka vašim dvom percentám z dane z príjmu, sa nám ju podarí čo najskôr splatiť.

Aj vďaka Vašej pomoci sú obnovené pamiatky opäť zmysluplne využívané, čo pomáha rozprúdiť život v okrajových obciach. Pozrite si naše video.

Čo plánujeme tento rok?

– opraviť strechu dreveného chrámu v Jalovej, ktorá je poškodená a hrozí poškodenie najvzácnejšieho a najkomplexnejšieho ikonostasu zo 17. storočia v regióne Snina

– využiť staré dosky pôvodného opláštenia dreveného chrámu v Šmigovci na zaujímavé výtvarné dielo, ktoré bude prezentované v tomto chráme kým sa doň nevráti ikonostas

– pokračovať v monitoringu vzácnych liturgických kníh v regióne so zámerom ich reštaurovania

– pokračovať v obnove turistického značenia Cyklistického chodníka ikon (výmena značiek, obnova náterov…)

– riešiť zabezpečenie maximálnej prístupnosti do chrámov

– pripravovať obnovu ďalších drevených chrámov v regiónoch Bardejov a Svidník

– a ďalšie aktivity, ak máte zaujímavé tipy, dajte nám vedieť na info@karpatskecerkvi.org

Kroky potrebné na poukázanie sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane:

  • ak si zamestnanec, požiadaj svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (do 15. 2. 2017) a o vystavenia tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Toto tlačivo potom treba spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane doručiť príslušnému daňovému úradu podľa Tvojho bydliska (do 30. 4. 2017). PREDVYPLNENÉ TLAČIVO vyhlásenia za KDC, n.o. je k dispozícii tu: vyhlasenie-2-percenta-2016-KDC
  • Podrobné informácie nájdeš tu.
  • Odpracoval si minulý rok aspoň 40 hodín bezplatne ako dobrovoľník? Kontaktuj nás na info@karpatskecerkvi.org aby sme Ti vystavili potvrdenie a budeš nám môcť venovať až 3% dane.
  • ak si právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama (napr. živnostník), uveď do príslušnej kolónky daňového priznania údaje prijímateľa uvedené nižšie.  Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama – podrobné informácie sa nachádzajú tu. Právnická osoba – podrobné informácie sa nachádzajú tu.

INFORMÁCIE O PRÁVNICKEJ OSOBE/ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Názov/Obchodné meno: Karpatské drevené cerkvi, n. o.

Forma: Nezisková organizácia

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 45739749

Sídlo: Stakčínska 755, 069 01 Snina

Bankové spojenie: SK9502000000003085916758

SWIFT: SUBASKBX