Odovzdanie stavenísk v Šmigovci a Hrabovej Roztoke

Po schválení procesu verejného obstarávania a uzatvorení zmlúv v rámci projektu „Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon“ boli začiatkom decembra 2015 odovzdané posledné dve staveniská. Práce na drevených chrámoch v Šmigovci a v Hrabovej Roztoke, ktoré sú oba vo vlastníctve Gréckokatolíckej farnosti Šmigovec, začnú v závislosti od počasia ešte tento rok. Podľa zmluvy by mali byť ukončené v apríli 2016.

Na drevenom chráme v Šmigovci bude vymenená plechová krytina veže za drevenú šindľovú, vymenené bude aj vonkajšie doskové opláštenie chrámu. Strecha aj konštrukcia zrubu bude ošetrená povrchovým náterom. V interiéri budú obnovené vnútorné omietky a podlaha. V Hrabovej Roztoke bude kompletne vymenená celá šindľová krytina, ktorá je v havarijnom stave, tiež poškodené krokvy. Všetky drevené zrubové konštrukcie budú vyčistené, impregnované náterom proti hubám, škodcom a plesni a finálne ošetrené povrchovým náterom. Rekonštrukčné práce v objeme takmer 138 000 € budú hradené z Grantov EHP vo výške 90 %. Spolufinancovanie 10 % zabezpečujú organizácie Karpatské drevené cerkvi, n. o. a Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát.