Topoľa patrila v 19. storočí v regióne Snina k významným sídlam židovskej komunity

Bohužiaľ sa nezachovali dôležité listinné materiály, ktoré by nám pomohli odkryť dodnes málo známu minulosť obce Topoľa. Aspoň čiastočne však vypovedali staré nápisy na pieskovcových náhrobných kameňoch židovského cintorína, ktorý bol nedávno komplexne obnovený vďaka grantom EHP a iniciatíve miestnych občanov. Z textov náhrobných kameňov písaných v archaickej hebrejčine je zrejmé, že v Topoli sú pochovaní viacerí rabíni a ich rodinní príslušníci – rabín Moše Ahron (zom. ???), rabín Chaim (zom. 1820), rabín Jakub (zom. 1862), rabín Dov Baar (zom. pred. r. 1869), rabín Alexander Ješiaja (zom. 1871). A my ďalej pátrame po archívoch, aby sme Vám už čoskoro povedali viac.

Tu odpočíva starý muž, ktorý prežil veľa dní, šiel stále správnou cestou, náš učiteľ, rabín Chaim,syn rabína Moše Ahrona - 13.09.1820 TNCA = nech jeho duša dosiahne požehnania na pomedzí života

Tu odpočíva starý muž, ktorý prežil veľa dní, šiel stále správnou cestou, náš učiteľ, rabín Chaim,syn rabína Moše Ahrona – 13.09.1820 TNCA = nech jeho duša dosiahne požehnania na pomedzí života

Tu odpočíva panna a nevesta, dcéra rabína Chaima (Chaim = život), ktorá umrela 24.02.1822 (bez uvedenia mena)

Tu odpočíva panna a nevesta, dcéra rabína Chaima (Chaim = život), ktorá umrela 24.02.1822 (bez uvedenia mena)

Tu odpočíva Rajzel, dôležitá a poctivá žena, dcéra rabína Tcvi – 01.02.1848

Tu odpočíva Rajzel, dôležitá a poctivá žena, dcéra rabína Tcvi – 01.02.1848

Tu odpočíva rabín Jakub, muž šľachetný, spravodlivý a múdry, syn nášho učiteľa rabína Izraela, 20.09.1862. TNCA

Tu odpočíva rabín Jakub, muž šľachetný, spravodlivý a múdry, syn nášho učiteľa rabína Izraela, 20.09.1862. TNCA

Tu odpočíva rabín Alexander Ješiaja, muž šľachetný a spravodlivý, 02.04.1871. TNCA

Tu odpočíva rabín Alexander Ješiaja, muž šľachetný a spravodlivý, 02.04.1871. TNCA

Tu odpočíva starý, úprimný, spravodlivý, múdry, štedrý muž, syn rabína Abraháma, ktorý umrel v druhý deň sviatku Sukot (oslava odchodu Židov z Egypta) roku 1853 (bez uvedenia presného dátumu)

Tu odpočíva starý, úprimný, spravodlivý, múdry, štedrý muž, syn rabína Abraháma, ktorý umrel v druhý deň sviatku Sukot (oslava odchodu Židov z Egypta) roku 1853 (bez uvedenia presného dátumu)

Tu odpočíva muž úprimný, spravodlivý a múdry, ktorý bol vzorom pre svojich synov, pomáhal chudobným, prinášal obetu Bohu i ľuďom, dôležitý pre celú spoločnosť, náš učiteľ a rabín Dov Baar, syn nášho rabína a učiteľa Izáka, ktorý umrel s dobrou povesťou 27.10. (bez uvedenia roku)

Tu odpočíva muž úprimný, spravodlivý a múdry, ktorý bol vzorom pre svojich synov, pomáhal chudobným, prinášal obetu Bohu i ľuďom, dôležitý pre celú spoločnosť, náš učiteľ a rabín Dov Baar, syn nášho rabína a učiteľa Izáka, ktorý umrel s dobrou povesťou 27.10. (bez uvedenia roku)

S prekladom z archaickej hebrejčiny do angličtiny a následne slovenského jazyka nám nezištne pomohli p. Yehuda Levi, Omri Goz a Mária Sakmárová, žijúci v Prahe. Ďakujeme!