Ukončená rekonštrukcia dreveného gréckokatolíckeho chrámu v Topoli

Drevený gréckokatolícky chrám sv. Michala Archanjela v Topoli bol v minulosti pôsobiskom gréckokatolíckeho kňaza a významného predstaviteľa Rusínov Alexandra Duchnoviča, rodáka z Topole. V roku 2004 sa ocitol v nelichotivom zozname 100 najohrozenejších stavieb sveta. Neskôr prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, i po zrealizovaných prácach však nastali problémy s povrchovou úpravou šindľovej strechy. V rámci projektu „Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklochodníka ikon“ podporeného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, realizovaného neziskovou organizáciou Karpatské drevené cerkvi spolu s ďalšími partnermi, boli počas leta 2015 uskutočnené práce na oprave šindľovej strechy a zrubu, impregnačných náterov proti hubám, škodcom a plesni a konzervačných náterov v celkovej hodnote 18 948,42 EUR s DPH. Projekt bol realizovaný v spolupráci s Gréckokatolíckou farnosťou Topoľa, spolufinancovaný aj Nadáciou pre ochranu biodiverzity Karpát v Stakčíne. Vďaka projektu je dnes chrám opäť v lepšej kondícii, ktorá umožňuje nielen dôstojné vykonávanie bohoslužobných obradov, ale aj prezentovanie jedinečnej sakrálnej architektúry, jeho histórie, umeleckej výzdoby a uctenia si osobnosti kňaza Alexandra Duchnoviča.  O Alexandrovi Duchnovičovi je v predsieni dreveného chrámu sv. Michala Archanjela v Topoli od roku 2012 inštalovaná stála expozícia, v ktorej sa dozviete mnoho ďalších zaujímavých informácií nielen o histórii tunajšej farnosti ale aj Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Expozícia je trojjazyčná – v slovenskom, anglickom a rusínskom jazyku.

Fotografie realizácie rekonštrukčných prác