Židovský cintorín v Topoli – mesiac pred dokončením obnovy

Stovky odpracovaných hodín v rámci aktivačných prác pod vedením Obce Topoľa – nášho projektového partnera, ale aj miestnych dobrovoľníkov. Výsledok za 8 mesiacov práce je viditeľný už dnes. Židovský cintorín v Topoli, ktorý je druhým najväčším v okrese Snina a je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 2000, sme doslova vyrvali stromom a náletom, ktoré za tie roky na cintoríne zbujneli. Až tak, že stromy niektoré pieskovcové náhrobné kamene nenávratne zničili. Ale to je už minulosť. V rámci obnovy boli z plochy cintorína odstránené odumreté koreňové systémy a náletové dreviny, poškodzujúce náhrobné kamene. Kamenná ohrada rozvalená na nepoznanie bola opravená a z dôvodu ochrany cintorína pred lesnou zverou bola doplnená dreveným oplotením zo žrďoviny. Máme pred sebou ešte necelý mesiac prác – dokončiť striešky na drevenej ohrade, vyčistiť a ošetriť náhrobné kamene od machov a lišajníkov a vyčistiť a vyznačiť prístupovú cestu. Všetky práce, realizované v rámci projektu „Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon“, podporeného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, budú ukončené v novembri tohto roku.

Pozrite si fotky z realizácie prác