Fotografie existujúceho stavu dreveného chrámu pred rekonštrukciou

Fotografie rekonštrukcie chrámu – 1. etapa (2013)

1. etapa rekonštrukcie bola realizovaná vďaka grantu 15 000 EUR z Ministerstva kultúry SR – Programu obnovme si svoj dom 2013 a vďaka tým, ktorí prispeli v rámci verejnej zbierky „Pomôž zachovať drevený chrám v Šmigovci“. Ďakujeme.

Fotografie rekonštrukcie chrámu – 2. etapa (2014)

2. etapa rekonštrukcie bola realizovaná vďaka grantu 15 000 EUR z Ministerstva kultúry SR – Programu obnovme si svoj dom 2014, tiež vďaka tým, ktorí prispeli v rámci verejnej zbierky „Pomôž zachovať drevený chrám v Šmigovci“ a z prostriedkov veriacich Gréckokatolíckej farnosti Šmigovec. Ďakujeme.