Ďakujeme všetkým podporovateľom zbierky zorganizovanej na záchranu dreveného gréckokatolíckeho chrámu Nanebovstania Pána v Šmigovci:

 • Baliarne obchodu, a. s. Poprad, 1 500 €

 • Peter Pavlík, Mgr., 20 €

 • Ján Pipta a Ľudmila Piptová, Mgr. art., 100 €

 • 1. Košická open liga, 3 600 €

 • Anna Bilecová, Ing., 1 000 €

 • fanúšikovia festivalu Rock pod kameňom 2013, 342,66 €

 • Anna Ďubeková, 100 €

 • Michal Merga, 300 €

 • Miroslav Buraľ, Ing., 100 €

 • veriaci Gréckokatolíckej farnosti Snina – mesto, 158,33 €

 • Nadežda Sirková, Mgr., 50 €

 • anonymný darca cez portál LudiaLudom.sk, 100 €

 • MONTRÚR s. r. o. Košice, 500 €

 • Viliam Kapraľ, Ing., 100 €

 • Jana Kaščáková, Ing., 20 €

Suma darov zaslaných na osobitný účet zbierky k 31. marcu 2014 – termínu uzavretia zbierky: 7 990,99 €

 

Dňa 16. apríla 2014 bol prostredníctvom poštovej poukážky poslaný príspevok na reštaurovanie cerkvi v Šmigovci od pani Yvetty Samsonovej vo výške 10 €. Aj za tento ďakujeme. Keďže dar bol zaslaný po ukončení verejnej zbierky, ktorá trvala len do 31. marca 2014, nebol zahrnutý do vyúčtovania zbierky. Dar bude prevedený na účet Gréckokatolíckej farnosti Šmigovec naraz spolu so sumou príspevkov z 2 (3) % dane z príjmov za rok 2013, ktoré ste venovali KDC, n. o.