Zmluvy a objednávky

v rámci projektu „Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon“ podporeného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“:

Karpatské drevené cerkvi, n. o.:

Propagácia výstupov projektu (aktivity spolufinancuje aj Partner 1 – Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát)

Interaktívna simulácia Hrabová Roztoka: KDC obj. 3 interaktívna simulácia Hr. Roztoka

Hnedé dopravné značky: KDC obj. 8 hnedé tabule

Webová stránka: KDC obj. 9 webová stránka

Výstava „Ikony zo Zemplína“: KDC ZoD výstava Ikony

Informačný leták „Obnovené pamiatky“: KDC-obj.-13-letak

Partner 2 – Obec Topoľa:

Materiál na obnovu židovského cintorína v Topoli: Obec Topola obj. 10 žrdovina

Partner 3 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šmigovec:

Reštaurovanie mobiliáru dreveného chrámu sv. Bazila Veľkého v Hrabovej Roztoke: ZoD GKFU Šmigovec – reštaurovanie H.Roztoka

Rekonštrukčné práce dreveného chrámu Nanebovstúpenia Pána v Šmigovci: ZoD GKFU Šmigovec – rek.práce Šmigovec

Rekonštrukčné práce dreveného chrámu sv. Bazila Veľkého v Hrabovej Roztoke: ZoD GKFU Šmigovec – rek.práce H.Roztoka

Doplňujúce rekonštrukčné práce dreveného chrámu sv. Bazila Veľkého v Hrabovej Roztoke: ZoD GKFU Šmigovec – dopln.prace H.Roztokapriloha

Partner 4 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Topoľa:

Rekonštrukčné práce dreveného chrámu sv. Michala Archanjela v Topoli: ZoD GKFU Topoľa – rekonštrukčné práce

Partner 5 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ruský Hrabovec:

Reštaurovanie mobiliáru dreveného chrámu sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej: ZoD GKFU Ruský Hrabovec – reštaurovanie

Partner 6 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Podhoroď:

Reštaurovanie mobiliáru dreveného chrámu sv. Michala Archanjela v Inovciach: ZoD GKFU Podhoroď – reštaurovanie

Rekonštrukčné práce dreveného chrámu sv. Michala Archanjela v Inovciach: ZoD GKFU Podhoroď – rekonštrukčné práce

 

Projektová zmluva na realizáciu projektu „Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon“.