V roku 2013 sa nám podarilo zreštaurovať dve vzácne liturgické knihy súvisiace s gréckokatolíckou farnosťou v Topoli.

„Evanjelium“ z roku 1891 je pôvodné evanjelium používané v gréckokatolíckom drevenom chráme sv. Michala Archanjela vybudovanom približne v roku 1650. Druhá kniha „Apoštol“ z pol. 19. storočia je bohoslužobná kniha, ktorú vlastnil a používal Alexander Duchnovič, čo dosvedčuje aj jeho podpis.

Obe zreštaurované knihy sú umiestnené v presklených vitrínach expozície Alexandra Duchnoviča, zriadenej v priestoroch dreveného chrámu sv. Michala Archanjela v Topoli od roku 2012.

V rámci projektu bolo počas leta zrealizované tiež ošetrenie drevenej deliacej steny tohto dreveného chrámu, na ktorú bol v októbri osadený zreštaurovaný vzácny ikonostas.

Ďakujeme za podporu Nadácii VÚB, ktorá projekt podporila v rámci Zamestnaneckej grantovej schémy „Poklady môjho srdca 2013“.

Prezentácie:

Reštaurovanie Apoštolu A. Duchnoviča [ZIP 12 MB]

Reštaurovanie evanjeliára z gr.-kat. chrámu v Topoli [ZIP 18 MB]