Drevený chrám Inovce

Gréckokatolícky chrám sv. Michala Archanjela v Inovciach s dvoma vežami ukončenými cibuľkami s trojramennými kovanými krížmi je jedným z najmenších drevených chrámov na východnom Slovensku. Jeho výstavba je často datovaná do roku 1836. Z historických archívnych dokumentov a máp je ale zrejmé, že v Inovciach stál drevený chrám už v polovici 18. storočia. Drevený chrám v Inovciach sa spomína už v Súpise rusínskych cerkvi humenskej krajne z roku 1732.

Zaujímavosťou chrámu je hrotito ukončená svätyňa, väčšia chrámová loď a menšia predsieň. Ikonostas chrámu je nezvyčajne len trojradový, bez radu starozákonných prorokov a Ukrižovania pravdepodobne kvôli nedostatku priestoru. Jeho zvláštnosťou je aj asymetria – namiesto zvyčajných dvoch má len jedny diakonské dvere. Cárske dvere sú zdobené medailónmi Zvestovania a štyroch evanjelistov. Polychrómia ikonostasu je výrazná biela a zlatá, pričom ikony sú poznačené vplyvom západnej, teda latinskej maľby.

Od poslednej obnovy v roku 2001 sa zhoršoval najmä stav šindľovej strechy, čo bolo spôsobené jej nedostatočnou pravidelnou údržbou. V rámci projektu „Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklochodníka ikon“ podporeného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, realizovaného neziskovou organizáciou Karpatské drevené cerkvi spolu s ďalšími partnermi, boli v mesiacoch jún – august 2015 uskutočnené práce na oprave šindľovej strechy, vyčistení všetkých drevených konštrukcií strechy, obvodového plášťa aj podlahy, impregnačných náterov proti hubám, škodcom a plesni a konzervačných náterov v celkovej hodnote 19 200 EUR s DPH. Projekt je realizovaný v spolupráci s Gréckokatolíckou farnosťou Podhoroď, spolufinancovaný aj Nadáciou pre ochranu biodiverzity Karpát v Stakčíne.

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=“user_album“ uid=“102012721349840764657″ ualb=“6188000412065940721″ imgl=“fancybox“ style=“wall“ row=“6″ size=“110″ num=“100″ highlight=“1″ align=“center“ max=“100″ nocredit=“1″]

V rámci projektu boli uskutočnené aj reštaurátorské práce vzácnych a najviac poškodených ikon a ďalšieho mobiliáru z chrámu – ikona prestolu, žertveníka, ikona Krista Učiteľa a procesiový kríž.