Obnova drevených chrámov, doplnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon

www.karpatskecerkvi.org/cms2