Oživenie tradičných remesiel na Zemplíne

V regióne Snina a Sobrance sa nachádzajú drevené chrámy – objekty celoslovenského (vyhlásené za národné kultúrne pamiatky) aj svetového významu (zapísané v zozname kultúrnych pamiatok UNESCO). Týmto pamiatkam je nevyhnutné zabezpečovať priebežnú údržbu zo strany vlastníkov a užívateľov týchto objektov.  V niektorých obciach týchto regiónov, z dôvodu vyľudňovania a stárnutia obyvateľstva, je problém kumulovať v miestnych komunitách/farnostiach zdroje potrebné na riadnu starostlivosť a údržbu. V mnohých obciach, kde je situovaný drevený chrám, je počet obyvateľov 50, maximálne 100.

Tradičné remeslá, ktoré súviseli s údržbou drevených chrámov resp. ich vnútorným interiérovým vybavením zanikli resp. postupne zanikajú. Súčasná doba nových technológií sa prejavuje pri drevených chrámoch v týchto regiónoch nahrádzaním umelých prvkov predovšetkým do interiérov chrámov namiesto pôvodných prvkov na tradičnej remeselne výroby (napr. náhrada ručne štiepaných šindľov strojovo vyrobenými,  náhrada voskových svieci parafínovými, vnášanie gýčových ikonografických diel namiesto ikon vyrobených tradičnými materiálmi a pod.).

Aj preto je potrebné aby sme:

  • budovali miestne remeselné kapacity v súlade s princípom prevencia údržbou, minimalizovali drahé generálne rekonštrukcie, naopak uprednostňovali efektívnejšiu pravidelnú starostlivosť
  • aktívne prezentovali tradičné remeslá (šindliarstvo, voskárstvo, ikonopisectvo), chystáme sa tak urobiť v rámci Obecného múzea Stakčín
  • zabezpečovali dobrovoľnícku údržbu a starostlivosť o drevené chrámy, nachádzajúce sa v obciach s finančne slabými komunitami v rámci okresov Snina a Sobrance

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu z programu Podpora regionálneho rozvoja 2019. Ďakujeme.