Doplnenie expozície Alexandra Duchnoviča v gréckokatolíckom drevenom chráme v Topoli

V roku 2013 sa nám podarilo zreštaurovať dve vzácne liturgické knihy súvisiace s gréckokatolíckou farnosťou v Topoli.

„Evanjelium“ z roku 1891 je pôvodné evanjelium používané v gréckokatolíckom drevenom chráme sv. Michala Archanjela vybudovanom približne v roku 1650. Druhá kniha „Apoštol“ z pol. 19. storočia je bohoslužobná kniha, ktorú vlastnil a používal Alexander Duchnovič, čo dosvedčuje aj jeho podpis.

Obe zreštaurované knihy sú umiestnené v presklených vitrínach expozície Alexandra Duchnoviča, zriadenej v priestoroch dreveného chrámu sv. Michala Archanjela v Topoli od roku 2012.

V rámci projektu bolo počas leta zrealizované tiež ošetrenie drevenej deliacej steny tohto dreveného chrámu, na ktorú bol v októbri osadený zreštaurovaný vzácny ikonostas.

Ďakujeme za podporu Nadácii VÚB, ktorá projekt podporila v rámci Zamestnaneckej grantovej schémy „Poklady môjho srdca 2013“.

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=“user_album“ uid=“107709970368246827303″ ualb=“5941028845177349665″ imgl=“fancybox“ style=“wall“ row=“5″ num=“25″ size=“320″ highlight=“1″ align=“left“ max=“100″ nocredit=“1″]

Prezentácie:

Reštaurovanie Apoštolu A. Duchnoviča [ZIP 12 MB]

Reštaurovanie evanjeliára z gr.-kat. chrámu v Topoli [ZIP 18 MB]