Čo vieš o histórii? – KomPrax

Len máloktoré základné školy v regióne Snina majú vo svojich osnovách predmet „Regionálna výchova“. Aj preto majú žiaci obmedzené poznatky o miestnej histórii, pamiatkach či pamätihodnostiach, historických osobnostiach a udalostiach.

V rámci projektu „KomPrax“ sme chceli žiakom resp. mládeži od 13 do 20 rokov, ale aj širokej verejnosti poskytnúť zaujímavé informácie o histórii regiónu Snina – atraktívnou formou prostredníctvom vedomostnej súťaže.

Vedomostný kvíz o histórii regiónu Snina bol zameraný na najdôležitejšie pamiatky a udalosti v regióne – drevené chrámy východného obradu, vojnové cintoríny, lesné úzkokoľajky atď., taktiež cyklotrasy v regióne Snina. Spracovaný bol tak, aby prierezovo obsiahol rôzne oblasti, pričom pri jeho vypĺňaní mali respondenti možnosť oboznámiť sa s témami formou letáku, mapy, banneru. Pripravený bol v dvoch alternatívach z hľadiska náročnosti resp. veku.

Kvíz sme otestovali dňa 17. 5. 2014 v obci Stakčín v rámci kultúrno-prezentačného podujatia „Ľude pud Nastasom“, kde nám obec Stakčín vytvorila možnosť umiestnenia informačného stánku. Do kvízu sa zapojilo celkom 63 mladých ľudí do 30 rokov (žiaci ZŠ Stakčín, ZŠ Snina atď.). Za účasť v súťaži dostali všetci tematický informačný leták o Cyklistickom chodníku ikon Nová Sedlica – Inovce, za všetky správne odpovede aj vecnú odmenu. Podujatie malo vysokú návštevnosť, preto aj tí, ktorí sa do kvízu aktívne nezapojili, sa pri našom informačnom stánku prezentujúcom miestne historické atrakcie často zastavovali – nielen žiaci si chceli otestovať svoje poznatky z regionálnych dejín.

Kvíz na stiahnutie: Kviz_KDC_Stakcin_17_5_2014_form_A.pdf

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=“user_album“ uid=“102012721349840764657″ ualb=“6029006635482529521″ imgl=“fancybox“ style=“wall“ row=“5″ num=“35″ size=“320″ highlight=“1″ align=“left“ max=“100″ nocredit=“1″]

 

Malý projekt „Vieš to?“ je podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“