Karpatské drevené cerkvi, n.o.

Nezisková organizácia Karpatské drevené cerkvi bola založená v roku 2012 na princípe partnerstva samospráv a oboch cirkví východného obradu (gréckokatolíckej aj pravoslávnej). Jej cieľom je spoločný postup pri záchrane, obnove a prezentácii drevených chrámov.

Zameriava sa na hľadanie vhodných spôsobov ich využitia v prípadoch, keď ich z rôznych dôvodov nie je možné využívať na pôvodné liturgické účely, osobitne sa orientuje na samosprávy s cieľom efektívne využiť potenciál drevenej sakrálnej architektúry pre rozvoj ekonomicky zaostávajúcich prihraničných regiónov. Aj z toho dôvodu je väčšina našich aktivít v súčasnosti sústredená do okresov Snina a Sobrance.

Riaditeľ:
Ing. Daniela Galandová, Snina

Správna rada KDC, n. o.:
Mgr. Maroš Prejsa, gréckokatolícky protopresbyter sninského protopresbyteriátu – predseda správnej rady
Mgr. Igor Kerekanič, pravoslávny protopresbyter pre dekanát Snina – člen správnej rady
Bc. Darina Labaničová, starostka obce Hrabová Roztoka – člen správnej rady
Michal Pidanič, starosta obce Šmigovec – člen správnej rady
Milan Poľak, starosta obce Inovce – člen správnej rady

Revízor KDC, n. o.:
Ing. Michal Kosť, Ladomírová, riaditeľ niekdajšej neziskovej organizácie Záchrana a obnova NKP – Drevené chrámy pod Duklou, n. o.

[PDF] Štatút KDC, n. o.