Drevený chrám Šmigovec

Chrám Nanebovstúpenia Pána postavený v roku 1775 patrí medzi najmenšie v regióne Snina. Je trojpriestorový zrub, len s jednou vežou stĺpovej konštrukcie. Jeho zvláštnosťou je vonkajšie opláštenie zrubu doskami a vo vnútri omietnutie stien vápnom. Neodborne realizované opravy strechy a veže v roku 1936, sa neskôr podpísali pod jeho zlý technický stav a takmer zánik. Komplexná obnova chrámu začala v roku 2013, v rámci nej aj statické zabezpečenie a výmena plechovej strechy späť za šindľovú. Vzácny päťradový ikonostas z 18. storočia s neobvyklým počtom dvadsiatich štyroch ikon prorockého radu a tiež ikona z prestola sa od ukončenia reštaurovania v roku 2009 nachádzajú v depozite Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove. Tri zvony z veže boli v minulosti kvôli havarijnému stavu chrámu umiestnené do drevenej zvonice pri murovanom chráme.

V rámci projektu „Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon“ boli začiatkom roka 2016 realizované práce zamerané na výmenu šindľovej krytiny veže, obnovu náterov strechy, opravu vonkajšieho opláštenia chrámu, vnútorných omietok a podláh, nové elektrické vedenie a signalizačné zariadenie.

Fotografie z realizácie prác: [alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=“user_album“ uid=“107709970368246827303″ ualb=“6260167327484819505″ imgl=“fancybox“ style=“wall“ row=“6″ size=“110″ num=“100″ highlight=“1″ align=“center“ max=“100″ nocredit=“1″]

V chráme je inštalovaná výstava „Ikony Zemplína“ zameraná na ikony byzantizujúceho typu. Návštevníci tak môžu vidieť prostredníctvom fotoreprodukcií na jednom mieste historicky a umelecky najvzácnejšie ikony zo Zemplína z 15. a 16. storočia, ktorých originály sa dnes nachádzajú vo viacerých múzeách a galériách Slovenska.

Kontakt pre návštevníkov:

Mgr. Vladislav Marčák +421 911 812 175, farnost.smigovec@gmail.com

IMG_5182