Cyklistický chodník ikon Nová Sedlica – Inovce

V roku 2012 sme v spolupráci s Detskou organizáciou, o. z., Územnou radou Snina zabezpečili turistické značenie „Cyklistického chodníka ikon“ na úseku Stakčín – Inovce, ktorý prepája všetkých 9 drevených chrámov v okresoch Snina a Sobrance. Taktiež sme vydali leták „Cyklistický chodník ikon“ s prehľadnou orientačnou mapkou, vďaka ktorému sú spoločne prezentované všetky chrámy v okresoch Snina a Sobrance, administratívne spadajúce pod Prešovský aj Košický samosprávny kraj.

V roku 2013 sme pokračovali v realizácii 2. etapy projektu osadením 13 cykloturistických smerovníkov (informačných stĺpikov) na predĺženom úseku Stakčín – Inovce.

Od leta 2014 sme pri drevených chrámoch osadili informačné panely, ktoré okrem informácií o jednotlivých chrámoch prezentujú aj Národný park Poloniny a Chránenú krajinnú oblasť Vihorlat, kadiaľ trasa prechádza. V mape sú zároveň vyznačené všetky prírodné a kultúrne lokality zaradené do
zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Texty panelov sú v slovenskom a anglickom jazyku. Naše panely nájdete pri 8 drevených chrámoch v obciach Uličské Krivé, Ruský Potok, Topoľa, Jalová,
Kalná Roztoka, Šmigovec, Hrabová Roztoka a Inovce. Ďalšie dva tiež v obciach Nová Sedlica a Zboj, na miestach odkiaľ boli v minulosti odvezené do skanzenov mimo regiónu Snina. V obciach Nová Sedlica a Inovce – východiskových bodoch cyklotrasy, sme osadili tiež panely s orientačnou mapou Cyklistického chodníka ikon.

Ďalšie informácie o jednotlivých drevených chrámoch Cyklistického chodníka ikon vrátane grafu prevýšenia cyklotrasy nájdete na stránke:

www.gotocarpathia.sk/karpatska-turistika/cyklotrasy/cyklisticky-chodnik-ikon/

http://gotocarpathia.sk/mapa/ (Tipy na výlet)

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=“user_album“ uid=“107709970368246827303″ ualb=“5935981825707407969″ imgl=“fancybox“ style=“wall“ row=“5″ num=“50″ size=“512″ highlight=“1″ align=“left“ max=“100″ nocredit=“1″]

 

Realizáciu projektu podporili:

Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát (PMG 2013)

Štátna ochrana prírody SR v rámci Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Nadácia SPP (Zamestnanecký grantový program 2012 a 2013)

Ďakujeme.