Karpatské drevené cerkvi, n. o.
Stakčínska 755
069 01 Snina

IČO: 45739749
DIČ: 2023654435

Tel.: +421 903 930 130
E-mail: info@karpatskecerkvi.org

Profil na Facebook.com

Číslo bežného účtu: 3085916758/0200, VÚB, a. s.

Číslo osobitného účtu pre verejnú zbierku Šmigovec: 2834914596/0200, VÚB, a. s.