Karpatské drevené cerkvi, n. o.
Stakčínska 755
069 01 Snina

IČO: 45739749
DIČ: 2023654435

Tel.: +421 918 695 138
E-mail: info@karpatskecerkvi.org

Profil na Facebook.com

Číslo účtu: 3085916758/0200, VÚB, a. s.

číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0030 8591 6758