Drevený chrám Ruská Bystrá

Gréckokatolícky chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša bol postavený na začiatku 18. storočia. Z architektonického hľadiska ide o klasické trojpriestorové členenie objektu na predsieň, chrámovú loď a svätyňu. Zo západnej strany z predsiene vyrastá mohutná veža, ktorá je ukončená cibuľou a trojramenným krížom. Druhá menšia vežička je podobného tvaru a nachádza sa nad svätyňou. Obe sú pokryté dreveným šindľom. Vstup do objektu je krytý strešnou konštrukciou podopretou dreveným stĺpmi. Ikonostas bol pôvodne vytvorený pre iný chrámový objekt, pretože jeho rozmery nie sú v súlade s priestorom v tomto chráme. Ide o päťradovú architektúru na piatich poschodiach. Cárske dvere sú zdobené výjavmi Zvestovania a štyroch evanjelistov. Pochádzajú zo 17. stor. Za zmienku stojí aj vzácna ikona Ukrižovania na prestole. Dňa 7. júla 2008 bol tento chrám spolu s ďalšími ôsmymi zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO pod názvom „Drevené chrámy slovenskej časti Karpatského oblúka“.

V rámci projektu „Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon“bolo realizované reštaurovanie ikonostasu a prestola.

Ďalšie fotografie

Ruská Bystrá5 pantokrator - kópia 2 - kópia