eea grants Slovenská republika

Zachráňme dedičstvo našich predkov
Save the heritage of our ancestors

Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon

Zachráňme dedičstvo našich predkov

“Obnova drevených chrámov, doplnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon” je projekt podporený z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“.

Vďaka projektu bolo v období november 2014 – apríl 2016 obnovených 5 nehnuteľných a 10 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Židovský cintorín, štyri drevené chrámy a mobiliár troch drevených chrámov. Až tri z objektov boli národné kultúrne pamiatky v havarijnom stave, evidované v ústrednom zozname ako pamiatky bez vhodného využitia.

 

Viac o projekte