Aby remeslo žilo

Mnohé objekty tradičnej architektúry okolo nás chátrajú. Svetské aj sakrálne. Dá sa to zmeniť, ak miestni ľudia budú mať dostatočné znalosti a praktické zručnosti o tradičných materiáloch a technologických postupoch. Cieľom projektu „Aby remeslo žilo“ bolo prostredníctvom viacdňových remeselných workshopov opraviť 3 vybrané pamiatky, pamätihodnosti či objekty tradičnej architektúry v regióne Snina. Ale to podstatné bolo vybudovať lokálne kapacity – vyškoliť miestnych ľudí, vďaka ktorým sa kultúrne dedičstvo našich predkov zachová aj pre ďalšie generácie – prostredníctvom viacdňových remeselných workshopov obnovou konkrétnych pamiatok naučiť vybratých záujemcov teoretickým a praktickým základom práce s tradičnými stavebnými materiálmi (drevo, kameň, slama) a tradičnými stavebnými postupmi.

Pamiatky boli vybraté na základe návrhov širokej verejnosti v rámci aktivity „fotografiáda„. Výsledky verejného hlasovania podľa kategórií boli nasledovné:

„Kameň – oprava textov“:
1. Šmigovec – pieskovcový kríž (51 lajkov)
2. Príslop – pieskovcový kríž (31 lajkov)

„Kameň – spevnenie hmoty, lepenie“:
1. Topoľa – náhrobný kameň (60 lajkov)
2. Dúbrava – náhrobný kameň (18 lajkov)
3. Kolbasov – pieskovcový kríž (18 lajkov)

„Drevený šindeľ“:
1. Jalová – gréckokatolícky chrám sv. Juraja (39 lajkov)
2. Kalná Roztoka – drevená zvonica (20 lajkov)

Priorita bola kladená na zlý (havarijný) stav pamiatok, nevyhnutné bolo získať súhlas vlastníka a v prípade obnovy národnej kultúrnej pamiatky aj súhlas Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

Pôvodne boli plánované 3 remeselné kurzy zamerané na šindeľ, kameň a slamu. Nakoniec bol kurz slamy z objektívnych dôvodov zrušený. Pamiatok sa ale podarilo v rámci zostávajúcich dvoch kurzov zameraných na šindeľ a kameň až štyri namiesto plánovaných troch:

  • Kalná Roztoka – drevená zvonica z prelomu 19. – 20. storočia  (národná kultúrna pamiatka) situovaná pri gréckokatolíckom chráme sv. Jána Krstiteľa z 1. polovice 18. storočia. Krytina zo štiepaného šindľa bola už na viacerých miestach poškodená, preto bola kompletne vymenená za novú z ručne štiepaného šindľa.
  • Šmigovec – pieskovcový kríž z roku 1896 pri drevenej gréckokatolíckej cerkvi Nanebovstúpenia Pána. Čitateľné je už len jedno meno Bilec a rok 1896, ktorý bude pravdepodobne rokom zhotovenia kríža. Časť kríža s cennými údajmi, kto dal kríž v minulosti urobiť, sa postupne rozpadáva. Preto bol kameň impregnovaný špeciálnym náterom, ktorý ho spevní a zastaví proces degradácie. Chýbajúca kamenná hmota bola doplnená minerálnym kompozitom rovnakej štruktúry ako originál.
  • Kolbasov – pieskovcový kríž na konci obci, postavený v roku 1897. Text v azbuke je veľmi dobre čitateľný „СЕЙ КРЕСТ ДАЛЬ ГІОСТ ГЕДЕМАНЬ“ (v preklade: „Tento kríž dal post (postaviť) Gedeman“). Poškodený skelet praská a trhliny zvyšujú riziko postupného odpadnutia samotnej hmoty kríža. Z kríža boli odstránené nevhodné latexové farby, kvôli ktorým pieskovec nedýcha. Kameň bol impregnovaný špeciálnym náterom, ktorý ho spevní a zastaví proces degradácie. Chýbajúca kamenná hmota bola doplnená minerálnym kompozitom rovnakej štruktúry ako originál. Texty boli opravené reštaurátorom.
  • Topoľa – náhrobný kameň gréckokatolíckeho kňaza Vasiľa Duchnoviča, narodeného pred rokom 1733, ktorý zomrel pred rokom 1752. Pôsobil vo farnosti Topoľa v tunajšom drevenom chráme sv. Michala Archanjela. Vasiľ Duchnovič bol pradedom Alexandra Duchnoviča – národného buditeľa Rusínov, ktorý sa v obci Topoľa narodil. Kameň poškodený pravdepodobne pri údržbe cintorína bol mechanicky vyčistený, zlepený a chýbajúca hmota bola doplnená minerálnym kompozitom.

Pozrite si krátku reportáž z tejto aktivity:

Perfektná inšpirácia 😊 Vzácne pamiatky opravujú presne tak, ako kedysi. A robia to sami dedinčania 😊

Uverejnil používateľ Jana Veľasová TV JOJ Nedeľa 28. októbra 2018

 

Ďakujeme za podporu Nadácii VÚB, ktorá projekt podporila v rámci programu Komunitné granty 2017