Zachraňujeme kultúrne dedičstvo aj vďaka Vašim 2% dane

V posledných rokoch sa nám podarilo opraviť viaceré pamiatky pozrite si naše video alebo krátky film. Po rokoch sa nám podarilo vzácny ikonostas zo Šmigovca vrátiť späť na jeho pôvodné miesto. Zaujímame sa aj o okolie chrámov, keďže oddávna predstavuje pamäť tejto krajiny. Aj preto sme realizovali sériu remeselných workshopov zameraných na prácu s ručne štiepaným šindľom či kameňom, nevyhnutných pre dlhodobo efektívnu údržbu a starostlivosť o pamiatky. Opravili sme tak zvonicu v Kalnej Roztoke, prícestný kríž v Kolbasove, božiu muku v Šmigovci, ale aj náhrobný kameň Vasiľa Duchnoviča v Topoli.

Aj vďaka Vašej pomoci sú obnovené pamiatky opäť zmysluplne využívané, čo pomáha rozprúdiť život na východe Slovenska, v pohraničných obciach.

Čo plánujeme tento rok?

  • realizovať putovnú výstavu fotografií „Šmigoveckí apoštoli“ a tak predstaviť zaujímavý proces reštaurovania vzácneho ikonostasu zo Šmigovca, ktorý je po rokoch späť na pôvodnom mieste
  • zviditeľniť dokumentárnu tvorbu významného slovenského umelca, fotografa Pavla Breiera, poukázať na záujem autora o život Rusínov, zároveň doplniť dokumentárne vizuály a informácie o osobnosti Igumena Ignatija, čím vieme rozšíriť doterajšie poznatky o regionálnych cirkevných dejinách
  • realizovať remeselný workshop „Ikonický Zemplín“ a zabezpečiť prípravu dokumentácie pre „Karpatské inštrumentácium“ s cieľom lepšieho poznania tradičných zvukov v Karpatoch
  • v spolupráci s vlastníkmi drevených chrámov riešiť problém nedostatočnej prístupnosti chrámov
  • ak máte ďalšie nápady, budeme radi ak sa nám ozvete na info@karpatskecerkvi.org

Kroky potrebné na poukázanie sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane:

  • ak si zamestnanec, požiadaj svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (do 15. 2. 2024) a o vystavenia tlačiva potvrdenie o zaplatení 2%. Toto tlačivo potom treba spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane doručiť príslušnému daňovému úradu podľa Tvojho bydliska (do 30. 4. 2024). PREDVYPLNENÉ TLAČIVO vyhlásenia za KDC, n.o. je k dispozícii tu: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  • Daj nám vedieť o sebe, že si náš podporovateľ a zaškrtni políčko súhlasu so zaslaním údajov.
  • Odpracoval si minulý rok aspoň 40 hodín bezplatne ako dobrovoľník? Kontaktuj nás na info@karpatskecerkvi.org, aby sme Ti vystavili potvrdenie a budeš nám môcť venovať až 3% dane.ak si právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama (napr. živnostník), uveď do príslušnej kolónky daňového priznania údaje prijímateľa uvedené nižšie.  Podrobný postup sa nachádza tu.

INFORMÁCIE O PRÁVNICKEJ OSOBE/ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Názov/Obchodné meno: Karpatské drevené cerkvi, n. o.

Forma: Nezisková organizácia

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 45739749

Sídlo: Stakčínska 755, 069 01 Snina