Zachraňujeme kultúrne dedičstvo aj vďaka Vašim 2% dane

V posledných rokoch sa nám podarilo opraviť viaceré pamiatky pozrite si naše video alebo krátky film. Zaujímame sa aj o ich okolie, keďže oddávna predstavuje pamäť tejto krajiny. V roku 2018 sme realizovali remeselné workshopy „ručne štiepaný šindeľ“ a „kameň“ zamerané na nadobudnutie zručností nevyhnutných pre dlhodobo efektívnu údržbu a starostlivosť o pamiatky. Opravili sme tak zvonicu v Kalnej Roztoke, prícestný kríž v Kolbasove, božiu muku v Šmigovci, ale aj náhrobný kameň Vasiľa Duchnoviča v Topoli.

Aj vďaka Vašej pomoci sú obnovené pamiatky opäť zmysluplne využívané, čo pomáha rozprúdiť život v okrajových obciach.

Čo plánujeme tento rok?

  • zabezpečiť prípravu dokumentácie pre komplexnú obnovu dreveného chrámu v Jalovej (strecha je v havarijnom stave, hrozí poškodenie najvzácnejšieho a najkomplexnejšieho ikonostasu zo 17. storočia v regióne Snina)
  • pokračovať v monitoringu vzácnych liturgických kníh v regióne so zámerom ich reštaurovania
  • pokračovať v obnove turistického značenia Cyklistického chodníka ikon (výmena značiek, obnova náterov…)
  • riešiť zabezpečenie maximálnej prístupnosti do chrámov
  • uskutočniť monitoring stavu drevených chrámov v regiónoch Snina, Sobrance, Bardejov a Svidník
  • a ďalšie aktivity, ak máte zaujímavé tipy, dajte nám vedieť na info@karpatskecerkvi.org

Kroky potrebné na poukázanie sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane:

  • ak si zamestnanec, požiadaj svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (do 15. 2. 2020) a o vystavenia tlačiva potvrdenie o zaplatení 2%. Toto tlačivo potom treba spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane doručiť príslušnému daňovému úradu podľa Tvojho bydliska (do 30. 4. 2020). PREDVYPLNENÉ TLAČIVO vyhlásenia za KDC, n.o. je k dispozícii tu: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  • Daj nám vedieť o sebe, že si náš podporovateľ a zaškrtni políčko súhlasu so zaslaním údajov.
  • Odpracoval si minulý rok aspoň 40 hodín bezplatne ako dobrovoľník? Kontaktuj nás na info@karpatskecerkvi.org, aby sme Ti vystavili potvrdenie a budeš nám môcť venovať až 3% dane.ak si právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama (napr. živnostník), uveď do príslušnej kolónky daňového priznania údaje prijímateľa uvedené nižšie.  Podrobný postup sa nachádza tu.

INFORMÁCIE O PRÁVNICKEJ OSOBE/ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Názov/Obchodné meno: Karpatské drevené cerkvi, n. o.

Forma: Nezisková organizácia

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 45739749

Sídlo: Stakčínska 755, 069 01 Snina