Inventarizácia kultúrneho dedičstva v okresoch Snina a Sobrance

Výsledkom mapovania kultúrneho dedičstva rusínskej a ukrajinskej menšiny v okresoch Snina a Sobrance, ktoré sme realizovali v druhej polovici roka 2013 je súhrnná správa určená miestnym samosprávam, ale tiež iniciatívnym občanom a zástupcom tretieho sektora, ktorí majú ambície využiť spracované informácie pre sociálno-ekonomický rozvoj oboch prihraničných regiónov.

Záverečná správa KD Snina s Sobrance [PDF 1,7 MB]

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR z programu Kultúra národnostných menšín 2013. Ďakujeme.