Obnova drevenej ohrady chrámu v Hrabovej Roztoke

Drevený gréckokatolícky chrám sv. Bazila Veľkého z pol. 18. storočia v Hrabovej Roztoke (národná kultúrna pamiatka) aj vrátane drevenej ohrady, patril mnohé roky medzi významné krajinné prvky pohoria Vihorlat.

Pred desiatimi rokmi musela byť drevená ohrada odstránená z dôvodu dlhodobého havarijného stavu a poškodzovania vedľajších hrobov cintorína (pozrite video: http://www.virtualtravel.sk/…/dreveny-kostol…/dreveny-chram/).

Ohrada v roku 2003

Stav ohrady v roku 2015

Drevený chrám bol začiatkom tohto roku komplexne zrekonštruovaný, od mája 2016 slúži predovšetkým pre potreby kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu, ako jedno zo zastavení Cyklistického chodníka ikon Nová Sedlica – Inovce. Tento rok sme sa pustili do obnovy ohrady.

Počas leta 2016 sme sa pustili aj do obnovy ohrady so zámerom zachovania a prezentácie prvkov pôvodnej architektúry a ľudového staviteľstva, krajinotvorby a vytvorenia kompaktného celku dreveného chrámu a drevenej ohrady, vhodne zapadajúcej do vidieckej krajiny, tak ako to bolo v minulosti.  Kvôli finančnej náročnosti sa nám podarilo obnoviť len časť pôvodnej drevenej ohrady – hlavná vstupná brána a 13 plotových dielcov dĺžky 3 m, osadených na betónových pätkách, ukončených strieškou zo štiepaného šindľa.

Obnovená časť drevenej ohrady chrámu v roku 2016 Obnovená časť drevenej ohrady chrámu v roku 2016 Obnovená časť drevenej ohrady chrámu v roku 2016

V ďalšej etape, ktorá je plánovaná v roku 2017, bude dokončených 11 plotových dielcov oplotenia vrátane druhej (bočnej) bránky smerom k cintorínu.

Projekt finančne podporil  Prešovský samosprávny kraj

Ďakujeme