Záchrana dreveného chrámu v Šmigovci

Drevený gréckokatolícky chrám v Šmigovci bol postavený približne v roku 1755. Keď bol v roku 1968 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku súbor 27 drevených chrámov zo Šariša a Horného Zemplína, tri chrámy z okresu Snina sa do zoznamu nedostali – chrám z Novej Sedlice z roku 1764, chrám v obci Jalová z roku 1792 a chrám v obci Šmigovec z roku 1775.

Neskôr, v roku 1974, bol chrám z Novej Sedlice na trvalo prevezený do skanzenu v Humennom. Do obnovy chrámu v Jalovej sa v roku 2002 pustili veriaci sami. Kvôli neodborným zásahom bol nakoniec vybudovaný úplne nový chrám dokonca menších rozmerov, kvôli čomu musela byť časť ikon z pôvodného ikonostasu umiestnená na bočných stranách chrámovej lode.

Snáď najpohnutejší osud mal chrám v Šmigovci, ktorý len krátko po jeho vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku (2011), mal byť v roku 2012 natrvalo premiestnený do múzea miniatúr drevených gréckokatolíckych chrámov v Ľutine.

Po zorganizovaní petície, ktorú podporili mnohí občania na Slovensku aj v zahraničí, vrátane zástupcov viacerých kultúrnych inštitúcií, sme začali s projekčnou prípravou záchrany šmigoveckého chrámu, aj s odborným dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

V marci 2013 sme spracovali nomináciu chrámu do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta (2014 World Monuments Watch) z dôvodu, aby bola problematika zachovania pôvodnej rusínskej architektúry na jej pôvodnom mieste riešená v súlade s princípom „in situ“, a to aj z dôvodu zastavenia dlhodobej sociálno-ekonomickej stagnácie a vyľudňovania pohraničných obcí severovýchodného Slovenska. Hodnotenie trvalo takmer pol roka a pre šmigovský chrám nakoniec nebolo úspešné.

Medzičasom, v septembri 2013, začala prvá etapa jeho komplexnej obnovy, vďaka dotácii z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – programu Obnovme si svoj dom 2013 a finančnej podpory darcov celoslovenskej verejnej zbierky „Pomôž zachovať drevený chrám v Šmigovci“. Chrám bol staticky zabezpečený, najviac poškodené nosné trámy boli vymenené. V roku 2014 prebiehala druhá etapa komplexnej obnovy, opäť podporená dotáciou z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – programu Obnovme si svoj dom 2014: poškodená nepôvodná plechová krytina chrámovej lode bola vymenená za novú šindľovú, drevené konštrukcie novej strechy a povaly boli ošetrené proti hubám a drevokaznému hmyzu. Práce, ktoré boli v rokoch 2013 – 2014 zrealizované, môžte vidieť tu: http://karpatskecerkvi.org/verejna-zbierka-dreveny-chram-smigovec/fotogaleria/