Drevený chrám Hrabová Roztoka

Chrám zasvätený jednému z najvýznamnejších východných svätcov sv. Bazilovi Veľkému bol postavený na konci 18. storočia. V literatúre sa uvádza obdobie výstavby aj 1. polovica 18. storočia, resp. rok 1750.

Je trojpriestorový, zrubovej konštrukcie s dvoma vežami. Jeho osobitnou črtou je vyše metrový rozdiel medzi predsieňou a svätyňou. V hlavnej veži sú tri zvony, dva z nich z roku 1796. V chráme sa dodnes zachoval zaujímavý vahadlový mechanizmus pre luster a tiež rebrík na vežu, vyrobený z jedného kusa dreva. Ikonostas z 18. storočia je štvorradovej architektúry. Jeho raritou sú cárske dvere, osadené Jesseho stromom s desiatimi medailónmi Kristovho rodokmeňa namiesto zvyčajne štyrmi evanjelistami a Zvestovaním.

V rámci projektu „Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon“ bola uskutočnená kompletná výmena drevenej šindľovej strechy, vyčistenie a obnova vnútorných stien a podlahy chrámu, obnova náterov vonkajšieho dreveného opláštenia, reštaurovanie a oprava vchodových dverí, výmena elektroinštalácie a inštalácia signalizačného zariadenia. Rovnako bolo uskutočnené reštaurovanie historického mobiliáru – ikonostas, prestol, 2 procesiové kríže a truhlica.

V chráme je inštalovaná výstava “Ikony Zemplína” zameraná na ikony haličsko-karpatského typu zo 17. a 18. storočia. Prostredníctvom nej získajú návštevníci zaujímavé informácie o objavoch v ikonografii drevených chrámov Cyklistického chodníka ikon Nová Sedlica – Inovce, zistených vďaka náročnej práci reštaurátorov.

Kontakt pre návštevníkov:

Mgr. Vladislav Marčák +421 911 812 175, farnost.smigovec@gmail.com

Bc. Darina Labaničová +421 57 769 30 87

Ďalšie fotky