Kategórie
Články

Fotografiáda „ZANIKAJÚCE DEDIČSTVO“

Vážení čitatelia, priaznivci histórie,

mnohé tradičné objekty sú architektonicky, historicky aj umelecky významným potvrdením zručnosti našich predkov. Nanešťastie, zub času a niekedy aj nezáujem nás, ľudí, sú príčinou ich chradnutia…..

V mesiaci august sa chystáme opraviť tri miestne pamätihodnosti z regiónu Snina – v rámci kurzov zameraných na tradičné spracovanie kameňa, ručne štiepaných šindľov a slamy – tribice. Môžeme tak opraviť prícestný kríž vo Vašej obci, náhrobný kameň významnej osobnosti, kamennú ohradu či schody vedúce k chrámu, tvoriace prvok vidieckej krajiny, objekt s pôvodnou šindľovou strechou, oboroh ….

Budeme radi, ak sa zapojíte do súťaže fotografií „ZANIKAJÚCE DEDIČSTVO REGIÓNU SNINA“, ktorá prebieha do 8. júla 2018.

Je to veľmi jednoduché:

  • stačí zaslať fotografie na mail info@karpatskecerkvi.org dokumentujúce celkový pohľad aj detail poškodenia objektu
  • uviesť názov obce, názvov objektu, prípadne aj jeho bližší opis
  • ak je to možné, poslať telefonický alebo iný kontakt na vlastníka (ak je známy), aby sme mohli neskôr od neho získať súhlas k oprave

Všetky fotografie budú zaradené do verejného hlasovania na FB KDC, ktoré bude prebiehať v termíne 9.- 13. júla 2018. Obnovíme 3 pamiatky v kategóriách „kameň“, „drevo“ a „slama“, ktoré získajú najviac Vašich lajkov. Podmienkou je získanie súhlasného stanoviska vlastníka, ktoré budeme zabezpečovať.

Pomáhate nám pomáhať. Aj vďaka Vášmu pozornému vnímaniu okolia môžeme spoločne zachrániť tie, ktoré najviac chátrajú a tak pomôcť zachovať pamäť tejto krajiny, dedičstvo našich predkov.

Realizované s podporou Nadácie VÚB – Programu Komunitné granty 2017