eea grants Slovenská republika

Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon

“Obnova drevených chrámov, doplnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon” je projekt podporený z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“.

Vďaka projektu bude obnovených 5 nehnuteľných a 10 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Židovský cintorín, štyri drevené chrámy a mobiliár troch drevených chrámov. Až tri z objektov sú národné kultúrne pamiatky v havarijnom stave, evidované v ústrednom zozname ako pamiatky bez vhodného využitia.

 

Viac o projekte