Kategórie
Články

Drevený chrám v Hrabovej Roztoke prechádza veľkou rekonštrukciou

Drevený chrám sv. Bazila Veľkého v Hrabovej Roztoke z prvej polovice 18. storočia nebol využívaný už dlhé roky. Chátral rovnako ako chrám v susednej obci Šmigovec. Jeho havarijný stav sa v dnešných dňoch stáva minulosťou. Prípravné práce komplexnej obnovy boli začaté v januári tohto roka výrobou ručne štiepaného šindľa, klasického aj tzv. šupín, ktoré sú na vežičkách chrámu. Neskôr nasledovalo odstraňovanie nepôvodných lakových náterov drevených stien a líšt v interiéri. Hneď ako bolo možné dostať sa s technikou a materiálom na ťažko dostupný kopec, začali práce na výmene strešnej krytiny, rokmi zvetranej a spráchnivenej. Práce by mali byť hotové ešte tento mesiac, po ich dokončení bude nasledovať montáž ikonostasu, ktorého posledná etapa reštaurovania bola taktiež hradená v rámci projektu „Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon“, podporeného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Celkový rozpočet rekonštrukčných prác a reštaurovania je takmer 65 000 EUR, z čoho grant predstavuje až 90 %. Zvyšných 10 % spolufinancujú organizácie Karpatské drevené cerkvi, n. o. a Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, ktoré aktuálne pripravujú aj ďalšie aktivity, aby sa aj tento drevený chrám stal jedným z bodov záujmu turistov, spoznávajúcich krásy sninského regiónu a Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat.

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=“user_album“ uid=“107709970368246827303″ ualb=“6270508994738228497″ imgl=“fancybox“ style=“wall“ row=“6″ size=“110″ num=“100″ highlight=“1″ align=“center“ max=“100″ nocredit=“1″]