Rusínske a židovské kultúrne dedičstvo – pozvánka na konferenciu

Karpatské drevené cerkvi, n. o.  a  Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát

si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu

Rusínske a židovské kultúrne dedičstvo – neoddeliteľná súčasť európskeho dedičstva

v rámci projektu podporeného z programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva

Termín: 20. apríl 2016 o 10:00 hod.

Miesto: Ubľa, kultúrny dom

 

Program konferencie:

10:00  Prezentácia účastníkov, privítanie  

10:15   Drevená sakrálna architektúra na Zemplíne, aktivity pre jej záchranu a efektívne využitie pre rozvoj regiónu

(Daniela Galandová, Karpatské drevené cerkvi)

10:35   Odraz prelínania východnej a západnej kultúry v ikonografii a architektúre drevených chrámov na Zemplíne

(Miroslav Buraľ, Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát)

11:00  Záchrana cyrilometodejských pamiatok Rusínov v okrese Snina

(Štefan Kocka / Ladislav Ladomirjak, Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličskej doliny)

11:20  Osud židovských pamiatok na severovýchodnom Slovenku

(Peter Hudák, OZ Vita in suburbium)

11:40  Obnova židovského cintorína v Topoli

(Mária Bobriková, Obec Topoľa)

12:00  Prestávka, občerstvenie

13:00  Šmigovec, Hrabová Roztoka, obhliadka aktuálneho stavu rekonštrukčných prác na obnove drevených chrámov

15:00  Topoľa, prehliadka židovského cintorína

Z organizačných dôvodov prosíme o potvrdenie Vašej účasti do 18. apríla 2016 na adrese: info@karpatskecerkvi.org

 

Konferencia je uskutočnená v rámci projektu „Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon“, spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

EEA+Grants

sk-300x106

Stiahnuť pozvánku v PDF