Práce na drevenom chráme v Šmigovci napredujú

Drevený gréckokatolícky chrám Nanebovstúpenia Pána v Šmigovci postavený v rokoch 1775 – 1780, patrí medzi najmenšie v regióne Snina. Ako jediný z tunajších chrámov má zrub zvonka opláštený doskami. Chrám bol opravovaný v rokoch 1894, 1936 a naposledy v 50. rokoch 20. storočia, kedy bola namiesto poškodenej šindľovej urobená nová plechová strecha, steny v babinci boli omietnuté brizolitom a celá podlaha bola vybetónovaná.

Dnes je už väčšina nepôvodných zásahov minulosťou. Plechovú strechu nahradila strecha z drevených štiepaných šindľov, odstránené boli aj všetky nepôvodné vnútorné omietky z brizolitu, ktoré budú nahradené mazanými hlinenými, omietnutými vápnom. Tak ako kedysi. Prehnité dosky oplášťujúce zrub chrámu boli odstránené, nahradené budú novými. Betónovú podlahu nahradí kameň. Kompletne nová bude aj elektroinštalácia a vnútorné rozvody, tak aby spĺňali predpisy na protipožiarnu bezpečnosť. Práce sú realizované v rámci projektu „Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon“ podporeného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, pod odborným dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Dokončené budú v apríli 2016.