Ukončené reštaurovanie mobiliáru dreveného chrámu v Inovciach

Záverom roka 2015 boli dokončené reštaurátorské práce mobiliáru dreveného gréckokatolíckeho chrámu sv. Michala Archanjela v Inovciach. Po zreštaurovaní ikony Krista Učiteľa, ktoré bolo uskutočnené v letných mesiacoch, dostali novú tvár ďalšie 3 hnuteľné národné kultúrne pamiatky – ikona Ukrižovania na žertveníku, drevený procesiový kríž a prestolná ikona Pieta.

Reštaurátorské práce začali povrchovým očistením ikon a mobiliáru od nánosov prachu a depozitov mechanicky kefami, neskôr chemicky terpentínom. Miesta s uvoľnenou polychrómiou boli upevnené pomocou želatínovej vody. Zoxidované laky, mastné depozity a pozostatky vosku zo sviečok boli z malieb odstránené. Nánosy sekundárnej olejovej a bronzovej farby boli odstránené aj z rezbárskej výzdoby a z architektúry. Absentujúce diely rezbárskej výzdoby a ulomené časti z rastlinného ornamentu boli doplnené dorezávkami z lipového dreva. Absentujúce časti maľby a podkladu boli doplnené pružným tmelom. Naneseniu tmelov predchádzalo „trenkovanie“, podkladanie želatínovou vodou. Po vyrovnaní a odizolovaní tmelov a pôvodnej maľby oživujúcim zriedeným damarovým lakom bola na poškodených miestach realizovaná nápodobivá retuš akvarelovými farbami. Novo dorezané časti rámov boli zlátené plátkovým zlatom pôvodnou technológiou na červený poliment. Pôvodné stmavnuté striebro sa podporilo práškovým striebrom, na ktoré sa nanášali zelené a červené lazúry. Záverečné lakovanie ikon ako aj časti architektúry bolo vykonané najskôr damarou s terpentínom v pomere 1:3 a po zaschnutí polomatným filmom.

Najviac poškodenou bola ikona Pieta, ktorej autorom je Michal Mankovits (signovanie na zadnej strane 1842). Ikona bola prasknutá po celej dĺžke. Po demontáži profilovaných líšt rámu bola spevnená pomocou drevených kolíkov. Zadná strana ikony bola opatrená náterom zriedeného vosku.

Práce boli uskutočnené v rámci projektu „Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon“, financovaného z Grantov EHP a rozpočtu Slovenskej republiky, spolufinancovaného organizáciami Karpatské drevené cerkvi, n. o. a Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát.