Kategórie
Články

Iluminátorstvo – tradičné remeslo sninského regiónu

Iluminátorstvo je remeslo vyžadujúce si nadanie, kreativitu, trpezlivosť i zručnosť. Až do vynájdenia kníhtlače sa knihy písali ručne. Táto tradícia pokračovala až do 16. storočia. Iluminácia je výtvarné, často farebné doplnenie textu na bohoslužobných knihách. Jedným z najčastejších stvárnení iluminácií boli ozdobné iniciály – zväčšené prvé písmená na začiatku kníh a jednotlivých kapitol. Hoci iluminácie na bohoslužobných knihách nedosahovali vysokú umeleckú hodnotu, podstatné je, že vznikali aj v našom regióne. Ich vzorom boli cyrilské staré rukopisy alebo vydané bohoslužobné knihy.

Iluminátormi boli zväčša mnísi alebo vyučení kantori. V sninskom regióne je najznámejším iluminátorom a prepisovačom kníh – kantor „ďak“ Smerekovský z Uliča, ktorý pôsobil v polovici 17. storočia. Jeho najznámejším dielom je rukopisný Triod s ilumináciami z roku 1629 z Uliča. Najvýznamnejším iluminátorom v širšom okolí bol Ivan Jurhasevyč – Skľarskyj (1741, Príkra – 1814, Nevicke, Ukrajina).

V období rokov 2014 – 2015 v rámci projektu „Záchrana cyrilských pamiatok sninského regiónu“ boli vďaka dotácii Úradu vlády SR zachránené viaceré bohoslužobné knihy s nádhernými ilumináciami. Kolbasovské iluminácie sa nachádzajú v knihe Triod z roku 1664. Ich autorom môže byť niekdajší vlastník knihy Olexikov Hric, ktorý sa učil v neďalekom Maloberezňanskom monastyre.

 

Ukážka starinských iluminácií v bohoslužobných knihách z 18. storočia

 

Zo zaniknutej obce Starina pochádzajú iluminácie, ktoré boli súčasťou troch bohoslužobných kníh – dvoch kníh Triod a jednej knihy Apoštol. Niektoré z týchto starinských iluminácií z prvej polovice 18. storočia môžu byť dielom bakalára Vasilija zo Stariny. Bol to vzdelaný kantor, ktorý sa v Starine spomína v roku 1725 v marginálnom zázname evanjeliára z uvedenej obce. Pochádzal zo Sambora a študoval na univerzite v poľskom meste Przemyśl. Všetky tri bohoslužobné knihy so starinskými ilumináciami sa v súčasnosti nachádzajú v Snine.

Miroslav Buraľ

Daniela Galandová

Karpatské drevené cerkvi, n. o.

Článok bol spracovaný v rámci projektu „Tradície pre súčasnosť – rozvojový koncept oživenia remeselnej činnosti“ realizovaného s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja 2018“.