Kategórie
Články

Obnova drevenej zvonice v Inovciach a ďalšie aktivity

Počas uplynulých 18 mesiacov bolo obnovených 5 národných kultúrnych pamiatok – drevené chrámy v Topoli, Inovciach, Šmigovci a Hrabovej Roztoky a židovský cintorín v Topoli. Pre lepšiu orientáciu turistov, spoznávajúcich krásy Národného parku Poloniny a Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, bolo osadené nové dopravné značenie, tzv. hnedé tabule propagujúce až 4 kultúrno-turistické ciele. Na križovatke pred obcou Topoľa, boli osadené tabule „Topoľa – drevený chrám a židovský cintorín” a v obci Dúbrava zas tabule „Drevené chrámy Šmigovec, Hrabová Roztoka”.

Tieto aktivity však neboli v rámci projektu posledné. Správcom programu – Úradom vlády SR bola schválená zmena projektu, vďaka ktorej boli nevyčerpané grantové prostriedky použité na ďalšie činnosti spojené so záchranou kultúrneho dedičstva. Takto bola ešte v uplynulom mesiaci apríl, teda v závere realizácie projektu inštalovaná nová elektrická rozvodná skriňa dreveného chrámu v Inovciach, kompletne opravená šindľová krytina a opláštenie drevenej zvonice v Inovciach, zrealizované nové elektrické rozvody a signalizačné zabezpečenie dreveného chrámu v Hrabovej Roztoke a tiež uskutočnená prvá etapa reštaurovania najpoškodenejších náhrobných kameňov židovského cintorína v Topoli.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Zvonica v Inovciach pred rekonštrukciou
IMG_20160531_161220
Zvonica po rekonštrukcii

Aktivity boli uskutočnené v rámci projektu “Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon”, podporeného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.