Kategórie
Články

Pozvánka na úvodnú konferenciu projektu

Dňa 19. decembra 2014 o 9:00 hod. sa priestoroch Obecného domu v Stakčíne uskutoční úvodná konferencia projektu, na ktorej predstavíme aktivity projektu “Obnova drevených chrámov, doplnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon” podporeného rámci programu “Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva”.