Kategórie
Články

Kontrolný deň a začiatok prác na obnove židovského cintorína v Topoli

Dňa 2. marca 2015 sa uskutočnil v obci Topoľa kontrolný deň, ktorého sa zúčastnili aj pamiatkari z KPÚ Prešov. Odsúhlasený bol postup prác plánovaných pri obnove židovského cintorína, tiež technické riešenie obnovy pôvodnej kamennej ohrady. Zároveň od tohto dňa začali aj samotné práce na obnove cintorína.

Obec Topoľa zamestnala v rámci rozvoja regionálnej a miestnej zamestnanosti, aj s finančným príspevkom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom dvoch pracovníkov, ktorí budú postupne čistiť plochu cintorína a prístupovej cesty k nemu od odumretých drevín a náletových porastov, odstraňovať koreňové systémy. Neskôr začnú s obnovou pôvodnej kamennej ohrady a čistením náhrobných kameňov od machov a lišajníkov. Práce by mali byť ukončené v novembri tohto roku.