Kategórie
Články

Židovské pamiatky v Bardejove a Zborove – inšpirácie pre našu prácu v Topoli

Tento týždeň sme navštívili židovské cintoríny v Zborove a Bardejove, tiež unikátny komplex budov tzv. židovského suburbia na Mlynskej ulici v Bardejove. Spoločnosť nám robil Pavol Hudák z Bardejova, ktorý sa histórii a výskumu židovskej komunity na profesionálnej úrovni venuje už niekoľko rokov a za svoju angažovanosť za obnovu a záchranu Bardejovského židovského suburbia bol v roku 2014 ocenený Nadáciou Raoula Wallenberga za boj proti rasizmu a netolerancii. Na oboch navštívených židovských cintorínoch sme našli rovnaké prvky, ako sme objavili po odstránení náletov a drevín na cintoríne v Topoli – kamennú ohradu, vodný zdroj (potok) na umývanie rúk po návšteve cintorína, ale aj základy stavby známej ako tzv. ohel, využívanej v minulosti na umývanie tiel mŕtvych. Toto všetko bolo, a aspoň v náznakoch je aj v Topoli a veríme, že aj vďaka cenným radám odborníkov sa nám podarí tieto prvky obnoviť, aby čo najvernejšie znázorňovali zaujímavú architektúru židovskej komunity. Mnohé zaujímavosti sme sa dozvedeli aj v areáli Bardejovského židovského suburbia. Komplex budov predstavuje okrem židovskej synagógy dokončenej v roku 1836, ďalej budovu zhromaždenia (beth midraš) – školu aj s bytom pre rabína, tiež rituálne kúpele (mikve) aj so zachovalou expanznou vežou na zber vody a kotolňou na jej ohrev. Z komplexu sa do dnešných čias nepodarilo zachovať kóšer bitúnok. Stavebno-technický stav väčšiny objektov je nevhodný až havarijný. Synagóga bude v najbližšom období obnovená, z rovnakých zdrojov ako aj náš projekt „Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklochodníka ikon“.  Fotografie nájdete v našej galérii.