Kategórie
Články

Ukončená rekonštrukcia dreveného gréckokatolíckeho chrámu v Inovciach

Drevený gréckokatolícky chrám sv. Michala Archanjela v Inovciach je jedným z najmenších drevených chrámov na východnom Slovensku. Od jeho poslednej obnovy v roku 2001 sa zhoršoval najmä stav šindľovej strechy, čo bolo spôsobené jej nedostatočnou pravidelnou údržbou. V rámci projektu „Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklochodníka ikon“ podporeného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, realizovaného neziskovou organizáciou Karpatské drevené cerkvi spolu s ďalšími partnermi, boli v mesiacoch jún – august 2015 uskutočnené práce na oprave šindľovej strechy, vyčistení všetkých drevených konštrukcií strechy, obvodového plášťa aj podlahy, impregnačných náterov proti hubám, škodcom a plesni a konzervačných náterov v celkovej hodnote 19 200 EUR s DPH. Projekt je realizovaný v spolupráci s Gréckokatolíckou farnosťou Podhoroď, spolufinancovaný aj Nadáciou pre ochranu biodiverzity Karpát v Stakčíne.

Fotografie z realizácie rekonštrukčných prác