Kategórie
Články

Za nami je prvá etapa reštaurovania náhrobných kameňov židovského cintorína

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=“user_album“ uid=“102012721349840764657″ ualb=“6294098193160118609″ imgl=“fancybox“ style=“wall“ row=“5″ size=“110″ num=“100″ highlight=“1″ align=“center“ max=“100″ nocredit=“1″]

Židovský cintorín v Topoli je druhým najväčším v regióne Snina. Najstaršia zmienka o ňom pochádza z rokov 1865 a 1866, kedy bol zakreslený do katastrálnej mapy obce. Počas minulého roku boli v rámci komplexnej obnovy z plochy cintorína odstránené nálety a poškodené dreviny, tiež bola obnovená pôvodná kamenná ohrada a zrealizované nové oplotenie z dreva. Oproti doteraz uvádzanému počtu približne 40 náhrobných kameňov bolo po vyčistení a odstránení náletov identifikovaných až 59 náhrobných kameňov, ktoré boli vyčistené od machu a lišajníkov. Takmer polovica z nich je zachovalých, zvyšné sú poškodené, predovšetkým polámané, rozštiepené, s prasklinami, prípadne vrastené v drevinách.

Tento rok bola Úradom vlády SR – správcom programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva“, schválená zmena projektu, vďaka ktorej bola z úspor projektu v apríli uskutočnená prvá etapa reštaurovania a konzervačných prác, zameraná na záchranu najviac poškodených, ale aj umelecky a historicky najvzácnejších náhrobných kameňov židovského cintorína v Topoli.

Z celkového počtu 59 náhrobných kameňov bolo v rámci prvej etapy pod taktovkou akademického sochára Martina Kutného z Bardejova petrifikovaných 25 kameňov, z nich 7 bolo navyše zlepených. Načasovanie petrifikácie a stabilizovania prasklín pred nastávajúcou zimou pomôže významne spomaliť proces degradácie náhrobných kameňov židovského cintorína v Topoli, kde sú pochovaní viacerí rabíni (Alexander Ješiaja, rabín Jakub – syn rabína Izraela, rabín Dov Baar, rabín Chaim – syn rabína Moše Ahrona…) a ich rodinní príslušníci.

Aktivity boli uskutočnené v rámci projektu “Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon”, podporeného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.