Kategórie
Články

Ukončená rekonštrukcia dreveného gréckokatolíckeho chrámu v Inovciach

Drevený gréckokatolícky chrám sv. Michala Archanjela v Inovciach je jedným z najmenších drevených chrámov na východnom Slovensku. Od jeho poslednej obnovy v roku 2001 sa zhoršoval najmä stav šindľovej strechy, čo bolo spôsobené jej nedostatočnou pravidelnou údržbou. V rámci projektu „Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklochodníka ikon“ podporeného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, realizovaného […]

Kategórie
Články

Židovské pamiatky v Bardejove a Zborove – inšpirácie pre našu prácu v Topoli

Tento týždeň sme navštívili židovské cintoríny v Zborove a Bardejove, tiež unikátny komplex budov tzv. židovského suburbia na Mlynskej ulici v Bardejove. Spoločnosť nám robil Pavol Hudák z Bardejova, ktorý sa histórii a výskumu židovskej komunity na profesionálnej úrovni venuje už niekoľko rokov a za svoju angažovanosť za obnovu a záchranu Bardejovského židovského suburbia bol v roku 2014 […]

Kategórie
Články

Kontrolný deň a začiatok prác na obnove židovského cintorína v Topoli

Dňa 2. marca 2015 sa uskutočnil v obci Topoľa kontrolný deň, ktorého sa zúčastnili aj pamiatkari z KPÚ Prešov. Odsúhlasený bol postup prác plánovaných pri obnove židovského cintorína, tiež technické riešenie obnovy pôvodnej kamennej ohrady. Zároveň od tohto dňa začali aj samotné práce na obnove cintorína. Obec Topoľa zamestnala v rámci rozvoja regionálnej a miestnej zamestnanosti, aj s finančným príspevkom Úradu […]

Kategórie
Články

Pozvánka na úvodnú konferenciu projektu

Dňa 19. decembra 2014 o 9:00 hod. sa priestoroch Obecného domu v Stakčíne uskutoční úvodná konferencia projektu, na ktorej predstavíme aktivity projektu “Obnova drevených chrámov, doplnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon” podporeného rámci programu “Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva”.