Kategórie
Články

Rusínske a židovské kultúrne dedičstvo – pozvánka na konferenciu

Karpatské drevené cerkvi, n. o.  a  Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu Rusínske a židovské kultúrne dedičstvo – neoddeliteľná súčasť európskeho dedičstva v rámci projektu podporeného z programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ Termín: 20. apríl 2016 o 10:00 hod. Miesto: Ubľa, kultúrny dom   Program […]

Kategórie
Články

Práce na drevenom chráme v Šmigovci napredujú

Drevený gréckokatolícky chrám Nanebovstúpenia Pána v Šmigovci postavený v rokoch 1775 – 1780, patrí medzi najmenšie v regióne Snina. Ako jediný z tunajších chrámov má zrub zvonka opláštený doskami. Chrám bol opravovaný v rokoch 1894, 1936 a naposledy v 50. rokoch 20. storočia, kedy bola namiesto poškodenej šindľovej urobená nová plechová strecha, steny v babinci boli omietnuté brizolitom a celá podlaha […]

Kategórie
Články

Ukončené reštaurovanie mobiliáru dreveného chrámu v Inovciach

Záverom roka 2015 boli dokončené reštaurátorské práce mobiliáru dreveného gréckokatolíckeho chrámu sv. Michala Archanjela v Inovciach. Po zreštaurovaní ikony Krista Učiteľa, ktoré bolo uskutočnené v letných mesiacoch, dostali novú tvár ďalšie 3 hnuteľné národné kultúrne pamiatky – ikona Ukrižovania na žertveníku, drevený procesiový kríž a prestolná ikona Pieta. Reštaurátorské práce začali povrchovým očistením ikon a […]

Kategórie
Články

Kontrolný deň v ORA Bratislava

V piatok 11. decembra 2015 sa v priestoroch Oblastného reštaurátorského ateliéru v Bratislave uskutočnil aj za účasti zástupcov Krajského pamiatkového úradu Prešov kontrolný deň s cieľom zhodnotiť doteraz uskutočnené reštaurátorské práce na ikonostase a prestole z dreveného chrámu z Hrabovej Roztoky. Prvé etapy reštaurovania vzácneho mobiliáru, ktorý je hnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou, boli v uplynulých rokoch financované Ministerstvom kultúry SR a spolufinancované Gréckokatolíckym […]

Kategórie
Články

Odovzdanie stavenísk v Šmigovci a Hrabovej Roztoke

Po schválení procesu verejného obstarávania a uzatvorení zmlúv v rámci projektu „Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon“ boli začiatkom decembra 2015 odovzdané posledné dve staveniská. Práce na drevených chrámoch v Šmigovci a v Hrabovej Roztoke, ktoré sú oba vo vlastníctve Gréckokatolíckej farnosti Šmigovec, začnú v závislosti od počasia ešte tento rok. Podľa zmluvy by mali byť ukončené v apríli […]

Kategórie
Články

Topoľa patrila v 19. storočí v regióne Snina k významným sídlam židovskej komunity

Bohužiaľ sa nezachovali dôležité listinné materiály, ktoré by nám pomohli odkryť dodnes málo známu minulosť obce Topoľa. Aspoň čiastočne však vypovedali staré nápisy na pieskovcových náhrobných kameňoch židovského cintorína, ktorý bol nedávno komplexne obnovený vďaka grantom EHP a iniciatíve miestnych občanov. Z textov náhrobných kameňov písaných v archaickej hebrejčine je zrejmé, že v Topoli sú pochovaní […]

Kategórie
Články

Židovský cintorín v Topoli – mesiac pred dokončením obnovy

Stovky odpracovaných hodín v rámci aktivačných prác pod vedením Obce Topoľa – nášho projektového partnera, ale aj miestnych dobrovoľníkov. Výsledok za 8 mesiacov práce je viditeľný už dnes. Židovský cintorín v Topoli, ktorý je druhým najväčším v okrese Snina a je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 2000, sme doslova vyrvali stromom a náletom, ktoré za tie roky na cintoríne […]

Kategórie
Články

Drevený chrám v Topoli vydáva svoje ďalšie tajomstvá

Návštevníci obce Topoľa si počas tohto leta určite všimli rekonštrukčné práce na drevenom gréckokatolíckom chráme sv. Michala Archanjela. Práce zamerané na odstránenie nevhodného náteru strechy a uskutočnenie nových konzervačných náterov strechy a celého zrubu boli realizované v rámci projektu „Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklického chodníka ikon“ podporeného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. […]

Kategórie
Články

Nepoznaná história dreveného chrámu v Inovciach

Inovce, obec administratívne patriaca do okresu Sobrance, je najvyššie položenou obcou Ubľanskej doliny. Až do 60. rokov 20. storočia bola súčasťou vtedajšieho sninského okresu. Má nádhernú polohu pod masívom Popričného vo Vihorlatských vrchoch, okrem toho jej dominuje drevený chrám sv. Michala Archanjela. Prvá písomná zmienka o obci Inovce (vtedajší názov Inoc) pochádza z roku 1555, […]

Kategórie
Články

Ukončená rekonštrukcia dreveného gréckokatolíckeho chrámu v Topoli

Drevený gréckokatolícky chrám sv. Michala Archanjela v Topoli bol v minulosti pôsobiskom gréckokatolíckeho kňaza a významného predstaviteľa Rusínov Alexandra Duchnoviča, rodáka z Topole. V roku 2004 sa ocitol v nelichotivom zozname 100 najohrozenejších stavieb sveta. Neskôr prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, i po zrealizovaných prácach však nastali problémy s povrchovou úpravou šindľovej strechy. V rámci projektu „Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklochodníka […]