Kategórie
Články

Voskárstvo, voštinárstvo a sviečkárstvo v regióne Snina

Voskárstvo nebolo samostatným remeslom. Väčšinou sa spájalo s medovnikárstvom alebo sviečkárstvom v súvislosti so spracúvaním spoločných surovín. Voskári vykupovali včelie plásty. Vosk vytápali v kotloch, kvôli stuženiu a skrášleniu doň pridávali benátsky balzam, terpentín, práškové pigmenty a belobu. Z vosku vyrábali pochodne, smolnice do kozubov, v drevených a sadrových formách odlievali plastiky, železnými a kostenými razidlami […]

Kategórie
Články

Tradičné remeslá sninského regiónu

Od prelomu 13. a 14. storočia, kedy sa nám zachovali v regestoch listiny o prvých písomných zmienkach o obciach sninského regiónu (rok 1254 – Pichne a Pčoliné, rok 1317 Snina a Stakčín), až do začiatku 17. storočia nemáme žiadne údaje o jeho hospodárskom a sociálnom vývine. Prvé ucelené údaje poskytujú až urbáre humenského panstva zo 17. a 18. storočia. Z nich si zaslúži […]

Kategórie
Články

Fotografiáda „ZANIKAJÚCE DEDIČSTVO“

Vážení čitatelia, priaznivci histórie, mnohé tradičné objekty sú architektonicky, historicky aj umelecky významným potvrdením zručnosti našich predkov. Nanešťastie, zub času a niekedy aj nezáujem nás, ľudí, sú príčinou ich chradnutia….. V mesiaci august sa chystáme opraviť tri miestne pamätihodnosti z regiónu Snina – v rámci kurzov zameraných na tradičné spracovanie kameňa, ručne štiepaných šindľov a slamy – tribice. Môžeme tak […]

Kategórie
Články

Drevená architektúra – sakrálna a svetská

Program seminára + pozvánka na stiahnutie: seminar HE 31.8.2017_program, seminar HE 31.8.2017_pozvanka

Kategórie
Články

Za nami je prvá etapa reštaurovania náhrobných kameňov židovského cintorína

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=“user_album“ uid=“102012721349840764657″ ualb=“6294098193160118609″ imgl=“fancybox“ style=“wall“ row=“5″ size=“110″ num=“100″ highlight=“1″ align=“center“ max=“100″ nocredit=“1″] Židovský cintorín v Topoli je druhým najväčším v regióne Snina. Najstaršia zmienka o ňom pochádza z rokov 1865 a 1866, kedy bol zakreslený do katastrálnej mapy obce. Počas minulého roku boli v rámci komplexnej obnovy z plochy cintorína odstránené nálety a poškodené dreviny, tiež bola obnovená pôvodná […]

Kategórie
Články

Obnova drevenej zvonice v Inovciach a ďalšie aktivity

Počas uplynulých 18 mesiacov bolo obnovených 5 národných kultúrnych pamiatok – drevené chrámy v Topoli, Inovciach, Šmigovci a Hrabovej Roztoky a židovský cintorín v Topoli. Pre lepšiu orientáciu turistov, spoznávajúcich krásy Národného parku Poloniny a Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, bolo osadené nové dopravné značenie, tzv. hnedé tabule propagujúce až 4 kultúrno-turistické ciele. Na križovatke pred obcou Topoľa, boli osadené […]

Kategórie
Články

Drevené chrámy v Šmigovci a Hrabovej Roztoke po dlhých rokoch chátrania sprístupnené návštevníkom

Oba chrámy sú architektonicky rozdielne, napriek tomu majú niekoľko spoločných znakov. Sú z 18. storočia, čo potvrdzujú archívne záznamy, ale tiež niekoľko stavebných zmien dokumentujúcich ich prestavby, uskutočnené v minulých storočiach. Ako jediné na Zemplíne majú svoje zrubové konštrukcie opláštené doskami. Dlhé roky neboli vôbec využívané. Ich vlastníkom je Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šmigovec. Po štyroch mesiacoch intenzívnych […]

Kategórie
Články

Zreštaurovaný ikonostas je späť v Hrabovej Roztoke

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=“user_album“ uid=“107709970368246827303″ ualb=“6279065488942899777″ imgl=“fancybox“ style=“wall“ row=“4″ size=“110″ num=“100″ highlight=“1″ align=“center“ max=“100″ nocredit=“1″] Ešte v decembri minulého roka boli dokončené reštaurátorské práce mobiliáru dreveného gréckokatolíckeho chrámu sv. Bazila Veľkého v Hrabovej Roztoke. Zreštaurovaný bol ikonostas, ale tiež vzácne ikony prestolu, žerveníka a ďalší mobiliár chrámu – dva procesiové kríže a truhlica. Dnes je už ikonostas aj spomínaný […]

Kategórie
Články

Konferencia „Rusínske a židovské kultúrne dedičstvo“

V stredu 20. apríla 2016 sa v priestoroch kultúrneho domu v Ubli uskutočnila konferencia na tému „Rusínske a židovské kultúrne dedičstvo – neoddeliteľná súčasť európskeho dedičstva“, realizovaná v rámci projektu Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon podporeného z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu SR. Dôležitosť a vážnosť podujatia potvrdili svojou prítomnosťou vzácni hostia, J. E. Inga Magistad, […]

Kategórie
Články

Drevený chrám v Hrabovej Roztoke prechádza veľkou rekonštrukciou

Drevený chrám sv. Bazila Veľkého v Hrabovej Roztoke z prvej polovice 18. storočia nebol využívaný už dlhé roky. Chátral rovnako ako chrám v susednej obci Šmigovec. Jeho havarijný stav sa v dnešných dňoch stáva minulosťou. Prípravné práce komplexnej obnovy boli začaté v januári tohto roka výrobou ručne štiepaného šindľa, klasického aj tzv. šupín, ktoré sú na vežičkách chrámu. Neskôr […]